historie

Ervaring

Marianne van der Weiden is gecertificeerd projectleider/secretaris voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO.

Zij heeft jarenlange ervaring met evaluatie, visitatie en accreditatie:

 • secretaris NVAO voor audits Toets nieuwe opleiding en Instellingstoets Kwaliteitszorg, zowel in het Engels als het Nederlands (2013-heden)
 • secretaris Aequi voor auditpanels in hogescholen (onderwijs en onderzoek) (2019-heden)
 • auditor NQA voor auditpanels in hogescholen (onderwijs en onderzoek) (2013-2019)
 • projectleider/secretaris QANU voor onderwijsvisitatiecommissies en onderzoeksbeoordelingscommissies op diverse wetenschapsgebieden, zowel in het Engels als het Nederlands (2012-2019)
 • auditor in het mbo (2013-2015)
 • werkveldvertegenwoordiger audit masteropleiding pedagogiek Hogeschool van Amsterdam (2012)
 • onderwijskundig lid visitatiecommissie Universiteit Wageningen (2004-2005)
 • verantwoordelijke voor interne en externe kwaliteitszorg bij het Institute of Social Studies in Den Haag, inclusief voorbereiding instellingsvisitatie en accreditatieaanvraag (1998-2004)
 • internationaal expert over externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs (Raad van Europa, EU-Tempus, 1994-1996)
 • co√∂rdinator en projectleider/secretaris van onderwijs- en instellingsvisitaties in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland, Nederland/Vlaanderen, Aruba en Suriname (VSNU, 1991-1998)

Kennis

Zij heeft een brede kennis van het wetenschappelijk onderwijs (wo), hoger beroepsonderwijs (hbo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en van het non-formele onderwijs en evc-procedures:

 • onderwijskundig assessor evc-trajecten Jeugdprofessionals Nederland (sinds 2020)
 • lid commissie inschaling Nationaal Co√∂rdinatiepunt NLQF (sinds 2019)
 • lid toetscommissie Faculteit Educatie Hogeschool Utrecht (2015-2016)
 • lid Raad van Toezicht roc Rijn IJssel (sinds 2014)
 • expert inschaling NLQF (2013-2019)
 • onafhankelijk adviseur voor o.a. Nova College (2012), Universiteit Twente (2013), Dukers en Baelemans (2013) en Cobijt (2014)
 • manager strategie en onderwijs MBO Raad (2004-2012)
 • academic registrar (hoofd onderwijs) Institute of Social Studies (1998-2004)
 • hoofd bureau procesmanagement lerarenopleidingen HBO-raad (1998)
 • beleidsmedewerker onderwijs en projectleider kwaliteitszorg onderwijs VSNU (1987-1998)